ז סיון התשפא
22:29   21:06
שבועות
הפטרה :
שבועות א
Minha
מנחה
21:00
Arvit
ערבית
21:45
Veillée
תחילת התיקון
0:30
Chahrit
שחרית
5:30
Minha
מנחה
19:00
שבועות ב
Arvit
ערבית
22:00
Veillée
תחילת התיקון
0:30
Chahrit
שחרית
5:30 - 9:00
Minha
מנחה
19:00
Arvit
ערבית
22:27
Semaine - חול
Chahrit
שחרית
7:00 - 8:45
Minha-Arvit
מנחה-ערבית
20:00


א׳ ניסן : יפי בן אורלי ואורה בת מזל כהן שיזכו לזרע של קיימא והצלחה רבה בכל, פרנסה טובה בריאות אושר ועושר חיים טובים וארוכים