כ אדר התשפא
19:29   18:19
כי תשא
הפטרה : יחזקאל - ל"ו
בית ישראל ומסיים דברתי ועשיתי
Semaine - חול
Chahrit
שחרית
7:00 - 8:45
Chahrit (Dim)
שחרית יום א׳
9:00
Minha (Dim et Ven)
מנחה יום א׳ יום ו׳
13:30
Minha-Arvit
מנחה-ערבית
15mn avant la shkia
(Aujourd'hui 18:24)
Arvit
ערבית
19:00
שבת
Minha
מנחה
18:00
Arvit
ערבית
19:00
Avot ouBanim
אבות ובנים
Après le 1er Arvit
Arvit
ערבית
20:00
Chahrit
שחרית
7:00 - 9:00 - 9:50
Minha
מנחה
17:45
Chiour dans la petite synagogue
Arvit
ערבית
19:29

לעילוי נשמת דניאל כמייס בן רחל לבית כהן
א׳ ניסן : יפי בן אורלי ואורה בת מזל כהן שיזכו לזרע של קיימא והצלחה רבה בכל, פרנסה טובה בריאות אושר ועושר חיים טובים וארוכים