יט אב התשפא
22:27   21:14
עקב
הפטרה : ישעיה - מ"ט
ותאמר ציון ומסיים וקול זמרה
Semaine - חול
Chahrit
שחרית
7:00 - 8:45 (en semaine)
Chahrit (Dim)
שחרית יום א׳
9:00
Minha-Arvit
מנחה-ערבית
19:45
שבת
Minha
מנחה
19:45
Arvit
ערבית
20:00
Chahrit
שחרית
7:00 - 9:00 - 9:50
Minha
מנחה
20:45
Arvit
ערבית
22:27


א׳ אב : יום לימוד לעילוי נשמת דניאל כמייס בן רחל לבית כהן ולהצלחה אברהם כהן וכל משפחתו הי״ו בכל מעשה ידיו ויקוים בו מקרא שכתוב יברכך ה׳ וישמרך, ... וישם לך שלום